Alâeddin Keykubad kimdir Ertuğrul Gazi ile savaşmışmıdır?

Alâeddin Keykubad kimdir Ertuğrul Gazi ile savaşmışmıdır?

Diriliş Ertuğrul yine heyacnlı bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı.Haçlılara ait pazarın ele geçirilmesinin ardından büyük bir devletleşme mücadelesi başladı.Dizinin yeni bölümleri büyük çekişmelere sahne olacak.

Alâeddin Keykubad kimdir Ertuğrul Gazi ile savaşmışmıdır?

Osmanlı Beyliğinde Devletleşme ye giden ilk adım kuşkusuz Karacahisar‘ın alınmasıdır. Karacahisarın fethinden önce Bilecik tekfuruyla yapılan savaş; gazilerin birlik altında toplanmasına yol açacağı için önemlidir. 1286 ve 1287 tarihlerinde İnegöl tekfuruyla mücadeleler oldu ve bu savaşlarda kesin bir sonuç ortaya çıkmadı. Osman Gazinin kardeşi Saru Batu şehit oldu. Bu mücadelelerde bir sonuç alınamasa da önemlidir, çünkü; ilk kaynaklara göre Osman Beyin İnegöl tekfurluğuyla yaptığı mücadeleler  Sultan Alâeddin’in de taktirine mazhar olmuştu. Osmanlılar Marmara’nın uç bölgesinde kalıcı bir merkez kurma ve fetih harekatlarını sürdürdüler, nitekim Söğüt ve Domaniç arasında  yarı göçebe hayat yaşayarak siyasi bir güç haline gelmeleri imkansızdı. Bu kalıcı bir merkez kurma planı Sultan Alaeddin’in de destek vermesi ve bizzat kendisininde Karacahisar’ın fethi için gelmesiyle olacaktı. Aşık Paşazade bu olayı şöyle nakletmektedir;” Sultan Alaeddin, kafirlerin Osman Gazi üzerine kalabalık bir ordu ile geldiklerini, kardeşi Saru Yatı’nın şehit olduğunu, bu savaşa hangi kafirlerin katılacağını öğrendi. Karaca Hisar tekfuru bize isyan etmiş dedi. Emretti, çabuk asker toplayın dedi. Büyük bir ordu toplandı. Hücum ettiler Karacahisar üzerine  yürüdüler.

diriliş ertuğrul karacahisar tekfuru ile ilgili görsel sonucu

Osman Gazi geldi, o da bir taraftan savaşa başladı.”  Savaş devam ederken  Sultan Alaeddine Tatarların saldırmakta olduğu haberi geldi. bunun üzerine Sultan Alaeddin Osman Gaziye, hisar için getirdikleri silahların tamamını verdi. Karacahisarı fethetme görevi böylece Osman Gaziye verilmişti ve Osman Gazi bu görevi hakkıyla yerine getirir. Karacahisar artık İslam şehri haline gelmiştir. Bu fetih 687/1288 tarihinde gerçekleşmiştir. Buranın alınması Osmanlı tarihi için bir dönüm noktasıdır. Osmanlılar artık daimi bir yerleşim yeri kazanmış ve bu fetih, akıncı beylerinin de gelip Osman Gaziye katılmasına sebep olmuştur. Karacahisar stratejik konumu nedeniyle de çok önemlidir. Kale, Eskişehir kentini, Eskişehir ovasını, porsuk vadisini ve Eskişehire  gelen yolları gözetim altında tutabilmektedir. Burası aynı zamanda Marmara bölgesinden gelen yolların kavşak noktasında bulunuyordu. Karaca hisarın fethi devletleşmeye giden yolda ilk adımdır.
boşluk

diriliş ertuğrul karacahisar tekfuru ile ilgili görsel sonucu
Bu fetih hareketi sonucunda Osman gazi, aşiret beyliğinden uç beyliğine terfi ettirildi. Bu hadiseyi Aşık Paşazade şöyle zikretmektedir: “Osman Gazi, Karacahisar’ı fethettikten sonra esir ettiği tekfurunu kardeşinin oğlu Ak Temür’le Sultan Alaeddin’e  gönderdi. Bu arada Sultana ganimet malından da bol miktarda gönderildi. Sultan Alaeddin bundan çok memnun kaldı. Osman Gaziye Sancak esbabı ile atlar, silahlar gönderdi.  Ak Temür’ün sancağı getirmesinden itibaren nevbet vurulmaya başlandı. Nevbetin ayakta bekleyen nöbetçilerin eşliğinde vurulması adet oldu.” Aşık Paşazadenin naklettiği bilgiler sembolik olarak aşiret yapısından devlet yapısına geçildiğinin açık ve net göstergesidir.Burada Osman Gaziye sancak gönderilmesi İdari bir görev değil askeri bir görevi ifade etmektedir. Karacahisar’ın fethiyle devletleşmeye doğru gidildiğinin diğer bir göstergesi ise, pazar yerinin kurulmasıdır. Aşık paşazade : “ Mademki kadı ve subaşı konuldu ve bazar dahi kuruldu ve hutbe dahi kendi adına okundu, bu kez bu halk kanun ister oldular. Osmanlıların aşiret geleneğinden  kanun, nizam, maliye sistemine geçişi yönünde atılmış en önemli adım Pazar yerinin kurulmasıdır. Osman Gazi Karacahisar’da kurulan pazarın ilk kanunlarını uygulamaya koymuştur. Pazarın kurulması 1289 yılında gerçekleşmiştir.Tüm bu yukarda ele aldığımız fethin sonuçlarının doğurduğu etki devlet yolundaki ilk adımların atıldığını bize göstermektedir.Tarihçilerimizin Karacahisar’ın önemini vurgulamaması ve üstünde fazla durmaması şaşılacak bir durumdur.

 

Anadolu'ya gelmesi ve Söğüt'e yerleşmesi
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans İmparatorluğu sınırında bulunan uç emirliklerindeki Türk sayısı, 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi sonrasında Anadolu'da başlayan Moğol baskısı sebebiyle artış göstermiş; buna paralel olarak Bizans topraklarına yapılan akınlar artmıştı.[6] Bu akınlar sonucunda, Bizans topraklarında ikinci halka uc beylikleri kurulmaya başladı. 13. yüzyılın ikinci yarısında bu beyliklerin en güçlüsü konumunda olan ve Kütahya civarında hüküm süren Germiyanoğulları Beyliği, 1300'lere doğru Batı Anadolu'da fetihler yaparak üçüncü halka uc beyliklerinin kurulmasını sağladı. Sultan Öyüğü (günümüzde Eskişehir) bölgesinde, ucun en ileri hattı olan Söğüt'te yerleşen Türk boyunun başında Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı.[6] Ertuğrul Gazi'ye bağlı boyun bu bölgeye ne zaman ve nasıl geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, konu hakkında farklı görüşler mevcuttur.[6]

III. Alâeddin Keykubad (Farsça: علاء الدین کیقباد بن فرامرز ʿAlaeddin Keykubad bin Feramürz) (ö. 1303), Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un torunudur.

Kösedağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti Moğolların hakimiyetine girdi. Moğollar Selçuklu Sultanlarını sıkı bir denetim altında tutuyordu. Anadolu'yu hakimiyeti altına alan Moğol devleti olan İlhanlıların hükümdarı Gazan Han, Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'u emirlerine uymadığı için tahttan indirdi. Onun yerine III. Alâeddin Keykubad geçti.

III. Alâeddin Keykubad zamanında Anadolu'da bir takım karışıklıklar olunca Moğollar, O'nu da tahttan indirip yerine tekrar II. Gıyaseddin Mesud'u geçirdiler. III. Alâeddin Keykubad tahttan indirildikten sonra Tebriz'e gönderilip yargılandı ve ölüme mahkûm edildi. Fakat eşinin Moğol hanedanından olması sebebiyle hayatı bağışlandı. Gazan Han, ona Isfahan'da kalmasını emretti ve onun bütün masraflarını karşıladı.

III. Alâeddin Keykubad yanında görevli bulunanlardan birine ağır sözler söylediği için o kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. III. Alâeddin Keykubad tahtta iken, Osman Gazi'ye, yaptığı fetihlerden dolayı Beylik unvanı verdi. Osman Gazi'ye beylik unvanının verildiği tarih tam olarak belli olmamakla birlikte, 1299 tarihinde Osman Gazi birliklerinin İnegöl ve civarını fethetmesinden ötürü bu tarih Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.[1]

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
"Cem Yılmaz'ı sevmek zorunda mıyım?"
Gupse Özay'ın amcası öldü
Gupse Özay'ın amcası öldü